Orange Quantum System

Merk- en design apk

Aanscherpen merkconcept & updaten huisstijl

Opdracht

Op basis van de output van de aangescherpte merkstrategie, ontwikkelen van een merkconcept. Op basis daarvan verkennen van de mogelijkheden voor het eigentijdser maken van het logo.

Inzicht

Er is veel gedegen onderzoek gedaan en er zijn veel merkstukken, maar voor niet marketeers is de koers lastig te interpreteren, inspireren de stukken niet echt en geven ze in de operatie te weinig richting. Daarnaast lijkt het huidig logo meer te schakelen naar de fossiele tijd dan naar deep-tech modernisme.

Oplossing

In een co-creatief proces met TU Delft haar designers, animatoren en art directors doorontwikkelen logo en huisstijl.

Resultaat

Scherp, (voor iedereen) begrijpelijk en richtinggevend merkkompas. Meerder valide richtingen voor updaten logo en visuele identiteit.

Quantware

Strategische integratie

Aanscherpen gezamenlijke positionering en propositie.

Opdracht

Bepaal de benefit van een samenwerkingsverband tussen vijf gespecialiseerde leveranciers van quantum componenten van quantum computers. Geef advies hoe dit samenwerkingsverband het beste genoemd kan worden.

Inzicht

Betere integratie van ‘off-the-shelf’ components levert een sneller productieproces op voor klanten die een quantumcomputer willen bouwen.

Oplossing

De naam consortium gekozen om gevoel van omvang en professionele integratie te versterken.

Resultaat

Webpagina ontwikkeld (design & copy) waar voor klanten de benefits en de naam helder tot uiting komen.

Quantum Delft

Quantum Delft

Geef het design inhoud voor wetenschappers door te putten uit kwantumfysica.

Opdracht

Visuele identiteit ontwikkelen en doorvertalen naar alle mogelijk denkbare middelen.

Inzicht

Geef het design inhoud voor wetenschappers door te putten uit kwantumfysica.

Oplossing

Bij ontwikkelen logodesign, toepassen van 3 quantum-principes: verstrengeling, superpositie en lineaire wiskunde.

Ontwikkelen van flexibele set van design iconics waarmee de klant makkelijk zelf communicatie kan maken die opvalt, snel herkend wordt en tegelijkertijd ook nog de gewenste betekenissen ‘uitzenden’ in alle media.

Resultaat

Snelle omarming in een wetenschappelijke omgeving die kritisch staat ten opzichte van marketingcommunicatie. Logo en huisstijl vastgelegd in brand book. 

Quantum Delta Nederland

Quantum Delta Nederland

Visuele merkidentiteit ontwikkelen

Opdracht

Visuele identiteit ontwikkelen en doorvertalen naar alle mogelijk denkbare middelen. Daarnaast ondersteunen binnenhalen funding.  

Inzicht

Quantum Delta Nederland moet het Silicon Valley van quantumtechnologie en expertise worden. De Nederlandse mentaliteit, bundeling van expertises en goede voorzieningen zijn hierbij de belangrijkste ingrediënten.  

Oplossing

Ecosysteem en Nederlandse mentaliteit versterken door tulp als symbool te nemen. Een organisch, menselijk symbool in een technologiewereld die wordt gedomineerd door kil, mechanisch design. Doorvertaald naar alle mogelijk denkbare middelen.

Resultaat

615 miljoen euro funding in 2021.

Workshop ‘Future proof your brand’ faciliteren

“Differentiate or die”: survival in our era of killer competition, schreef Jack Trout al in 2001. In deze disruptieve tijden is het relevanter dan ooit.

Brandhappening faciliteerde voor Brainblurb de workshop ‘Future proof your brand’. Inspelend op 15 Megatrends beschreven in haar recent verschenen boek “Merkdisruptie”, keken we hoe merken zich in relatie tot de toekomst succesvol kunnen positioneren.

Er werd gediscussieerd over uitspraken van CEO’s op het World Economic Forum over hoe zij met ‘purpose denken’ proberen in te spelen op de trend ‘New capitalism’. En hoe AXE op de trend ‘Ontmannelijking’ inspeelt door een gender-operatie te ondergaan en te transformeren ‘pusy-magnet’ naar een merk met een gender-neutrale merkpersoonlijkheid. WVNTTK waren donutmerken, de consequenties van de opgekomen beeldcultuur en de splijtende maatschappij. Gezamenlijke avondconclusie: Be prepared!

Hoe future proof is jouw merk- en marketingformule? Vaar je net als Nokia op de auto-pilot achter de vloot aan, of neem je net als Jack Trout liever het roer in eigen handen en vaar je als merk je eigen koers?

Ook benieuwd naar de mogelijkheden van een lekker-achterover-kunnen-leunen presentatie, of juist liever een alle-hens-aan-dek interactieve workshop ‘Future proof your brand’? Neem dan gerust contact met ons op.

Sinan. Frank, Richard & the rest of the crew, bedankt voor jullie enthousiasme!

#futureproofyourbrand #trends #merkdisruptie #

Topman Audi: veel automerken kunnen omslag niet snel genoeg maken en zullen daardoor verdwijnen

#11 Acceleratie
Muziek, taal, film en productontwikkeling, alles lijkt wel in een stroomversnelling te zitten.

TREND PROOF

Topman Audi voorspelt dat veel automerken binnenkort het loodje leggen

Top Jan Jansen van Audi voorspelt dat veel automerken in de zeer nabije toekomst het loodje zullen leggen omdat ze de omschakeling van verbrandings- naar elektrische motoren niet kunnen bijhouden en betalen.Er is een mogelijkheid om nog meer tekst bij dit artikel te tikken. Dat hoeft echter niet.

Het is mooi hier zoveel mogelijk ‘bewijs’ van trends neer te knallen. Echter niet elk stukje bewijs hoeft via LinkedIn gedeeld te worden. Maar wel zoveel mogelijk stukje bewijs dus hier. De ene keer met veel tekst als dat een doel heeft, de andere keer alleen met pakkende titel. Per keer kijken of ie deelwaardig is via LinkedIn.

Plaatje kan ook dan weer links, dan weer rechts.

Overzicht en korte samenvatting

Nieuwsgierig geworden naar onze inschatting over de overlevingskansen van uw merk?

Wij komen u graag meer vertellen over de mogelijkheden van een inspirerende presentatie, interactieve workshop, of brand survival (quick)scan.

TU Delft Campus

Baanbrekende technologische merkidentiteit

Creëren van een merkidentiteit

Opdracht

Vertalen aangescherpte merkstrategie naar visuele identiteit.

Inzicht

Na een eerste verkenning werd al snel duidelijk dat voor het doelmatige activeren van de aangescherpte strategie er een compleet nieuw look&feel moest komen.

Oplossing

Er werd een merkidentiteit ontwikkeld gebaseerd op het feit dat TU Delft Campus er van overtuigd is dat baanbrekende technologische oplossingen het snelste van de grond komen door de innige samenwerking tussen deep tech techneuten en mensen met een ondernemende geest.

Resultaat

Vertalen van (door mede door 37Celsius ontwikkelde) strategie naar visueel format (deep tech, deep team) bestaande uit o.a. een nieuw logo, typografie, kleur, stijl. Deze vertaalt naar 1001 zowel on- als offline middelen waaronder (complete re-design) magazine.

Hofmeier

Samen meer bereiken

Ontwikkelen merk-, design- en communicatieformat na faciliteren van herpositioneringstraject. 

Opdracht

Meedenken over innovatie businessmodel met als doel duurzaam autonome groei.

Inzicht

Door de veranderende en breder wordende rol van de CFO heeft zij behoefte aan een sparringspartner met specifiek verstand van haar specifieke zaken. 

Oplossing

Hofmeier profileren als betrokken business partner met echte sectorexpertise. 

Deze positionering vastgelegd in scherp richtinggevend en praktisch toepasbare brand navigator. Vervolgens doorvertaald naar consequenties voor de organisatie, nieuwe producten en marketing&sales. 

Resultaat

Een concreet nieuw ingevoerd product, nieuw identity- en communicatieformat dat zich door de verschillende sectoren makkelijk en actueel laat vertalen naar voor de verschillende sectoren relevante boodschappen.

Dubbel digit growth in Hofmeier haar grootste sector.

Running Finance

De personal finance coach

Ontwikkelen designformat na het oplossen van een portfoliovraagstuk en positioneringstraject

Opdracht

Voor externe stakeholders duidelijkheid creëren in de onderverdeling van de huidige activiteiten van de Running Group. In het verlengde daarvan ontwikkelen positionering Running Finance. Deze vervolgens vertalen naar identity design.

Inzicht

De beoogde doelgroep heeft behoefte aan de combinatie van kennis én echte pro-activiteit in de dienstverlening. Zij ziet daarbij drie duidelijk verschillende clusters in het dienstenaanbod.

Oplossing

Een snelkookproces bestaande uit vijf leuke, inspirerende workshops om snel tot resultaat te komen.

Resultaat

Logische portfolio en architectuur waarmee het gewenste gedeelte van de markt is afgedekt en de merken elkaar niet kannibaliseren.

Duidelijke profilering voor de hoofdactiviteiten vertaald naar huisstijl met eenheid in de verscheidenheid van de verschillende labels.

Voor het merk Running Finance een relevante, geloofwaardige en onderscheidende positionering ontwikkeld. Deze vastgelegd in een brand navigator die scherp richting geeft, begrijpelijk is en praktisch te vertalen is naar organisatie, te ontwikkelen proposities en marketingactiviteiten.

 

Volvo

Marketing turbo

Ontwikkelen marketingplan-format voor de zakelijke markt

Opdracht

Haal meer pk’s uit het marketingplan voor Volvo bedrijfsauto’s.

Inzicht

Gebruik de Customer Journey om samen met klant te kijken waar er nog meer quick wins te behalen vallen.

Oplossing

Scrumsessies met direct betrokken.

Resultaat

Gekomen tot nieuwe inzichten die direct geïmplementeerd konden worden.