Visie

VISION WITHOUT ACTION
IS A HALLUCINATION,

ACTION WITHOUT VISION
A NIGHTMARE

Visie

De 4e Industriële revolutie spoelt als een digitale golf de wereld binnen en brengt talloze nieuwe kansen en bedreigingen met zich mee. Maar er zijn ook seksuele, psychologische en sociologische revolu­ties gaande. Deze revoluties tezamen hebben grote invloed op bedrijven, merken en communicatie. Het verandert de behoeften en verwachting van consumenten, de businessmodellen, de manier waarop we communiceren en de vaardighedien die nodig zijn om effectief te kunnen opereren. Volgens Klaus Schwab, de voorzitter van het World Economic Forum, ‘zal het niet alleen veranderen wat we doen, maar ook wie we zijn’.

Ook heeft deze hebben deze revoluties impact gehad op Branding. De doelmatigheid hiervan nam de afgelopen decennia hierdoor sterk af. Kijken we bijvoorbeeld naar media, dan werd er in 2016 door EFFIE-winnaars (reclame effectiviteitsprijs) ruim 5 keer meer geld besteed om hetzelfde resultaat te behalen dan in 1992. Het creëren van voorkeur en loyaliteit is dus aanzienlijk duurder geworden.

Hoe komt dat? Lees meer >>

Allereerst is er mediafragmentatie, ontstaan door het succes van social media. De veelheid aan nieuwe en invloedrijke kanalen versnippert de interne branding taken en verantwoordelijkheden van organisaties en dwingt hen extern een beroep te doen op een veelheid aan communicatiebureaus en deelspecialisten. Ook zijn productportfolio’s en doelgroepen steeds verder uitgesplitst. Daarnaast is o.a. door steeds sneller opvolgende technieken en globaal aanbod door internet de dynamiek van markten sterk toegenomen. Verder is door digitale meetbaarheid als scanners de korte termijn belangrijker geworden.

In deze mix van omstandigheden is communiceren vanuit één consequente purpose,  merk- en designconcept belangrijk maar zwaarder dan ooit. En ofschoon deze ontwikkeling al 10 jaar speelt, is er nauwelijks een antwoord. Niet eerder zagen we zoveel oppervlakkige, inwisselbare communicatie waarvan de componenten elkaar totaal niet ondersteunen. Dat brand performances als gevolg van deze revolutie dalen is dan ook niet verwonderlijk.

Missie

Brand Happening is gespecialiseerd om de consequenties van deze nieuwe context voor merken in kaart te brengen en ondernemingen op een doelmatige manier naar de nieuwe tijd te loodsen. Dit doen we met een helder strategisch en creatief proces, het ontwikkelen van breed toepasbare communicatieformats, concrete actieplannen en ondersteund door digitale tools.

Lees meer >>

Het Big Brand Basics Proces

Ons werkproces heet het Big Brand Basics Proces en baseert zich op een wetenschappelijke beproefde methode. Hierin starten we met een Creatieve exploratie die zich niet beperkt tot het bestuderen van rapporten, modellen, grafieken en trends. Ook veldonderzoek zoals het bezoeken van winkels, het interviewen van medewerkers, (ex-!)klanten en relevante concurrenten, maken onderdeel uit van dit proces. Vanuit dit onderzoek worden een aantal key (business) insights gegenereerd over de marktontwikkeling en consumentenpsychologie die helpen bij het opstellen en afbakenen van het merkterritorium. Vervolgens wordt een Brand Navigator opgesteld. De Brand Navigator schetst de merkpersoonlijkheid, de functionele waarden en de stijl van het merk. Dit zijn de drie belangrijkste betekenisgevers van een merk en worden zowel in woorden als beelden gevat. De Brand Navigator geeft scherp richting aan alle manifestaties van het merk. Van productontwikkeling tot tweet, van winkel tot actie. De Brand Navigator ontwikkelen we samen met een team van communicatie-creatieven, volgens een goed gedefinieerde en gevalideerde methode, die garandeert dat aan de Big Brand Basics wordt voldaan. Zo wordt voorkomen dat het geschetste merk relevantie of eigenheid mist, of u achterlaat met aantal niet-samenhangende, multi-interpretabele merkwaarden. Daarna stellen we op basis van de Customer Journey het (omni-channel) Activatieplan op.

Formats

Als output streven we naar merk-, product-, design-, en communicatieformats die over lange tijd kunnen worden uitgepakt. Het format-denken is een aanscherping van wat meestal een communicatieconcept of Big Idea wordt genoemd. Formats doen echter meer recht aan de huidige complexiteit, fragmentatie en dynamiek. Ze helpen beter om op lange termijn koersvast te zijn en tegelijkertijd praktisch te kunnen inspelen op de telkens veranderende vraag. De meest effectieve formats zijn artistiek, vaak gelaagd en zijn interessant en spannend door paradoxale persoonlijkheden. Ze doen denken aan een roman, film of televisieprogramma.

Actieplan

Een goed advies is een geïmplementeerd advies. Op basis van de Customer Journey brengen wij de Moments of Truth in kaart en ontwikkelen we een geïntegreerd omni-channel groeiplan met meetbare doelen (OGSM) voor de marktbewerking.

Nieuwe tools en wetenschap

We maken gebruik van nieuwe technologie om de doelmatigheid van ons werk te optimaliseren. Zo hebben we op basis van grootschalig wetenschappelijk onderzoek een tool ontwikkeld die kan voorspellen wat de kans is dat een campagne een Effie (reclame-effectiviteitsprijs) wint. Een tweede tool is in ontwikkeling waarmee in kaart wordt gebracht waar de gaten vallen wat betreft de performance: in de strategie, campagnes en/of organisatie?

Hoe future proof is uw merk?

Nieuwsgierig geworden onze visie op uw merk? En wat onze methoden op korte en lange termijn voor de verhoging van uw brand performance kunnen betekenen? Wij komen graag langs om u er meer over te vertellen.

Ons recent verschenen boek ‘Merkdisruptie’ is het eerste boek dat behalve de technologische transitie ook de seksuele, psychologische en sociologische disrupties beschrijft, die een massa-extinctie onder merken teweeg zullen brengen.

Meer informatie over het boek >>