Orange Quantum System

Merk- en design apk

Aanscherpen merkconcept & updaten huisstijl

Opdracht

Op basis van de output van de aangescherpte merkstrategie, ontwikkelen van een merkconcept. Op basis daarvan verkennen van de mogelijkheden voor het eigentijdser maken van het logo.

Inzicht

Er is veel gedegen onderzoek gedaan en er zijn veel merkstukken, maar voor niet marketeers is de koers lastig te interpreteren, inspireren de stukken niet echt en geven ze in de operatie te weinig richting. Daarnaast lijkt het huidig logo meer te schakelen naar de fossiele tijd dan naar deep-tech modernisme.

Oplossing

In een co-creatief proces met TU Delft haar designers, animatoren en art directors doorontwikkelen logo en huisstijl.

Resultaat

Scherp, (voor iedereen) begrijpelijk en richtinggevend merkkompas. Meerder valide richtingen voor updaten logo en visuele identiteit.