Qbird

Qbird

In opdracht van QuTech ontwikkelen logo en website voor Qbird.

Opdracht

Ontwikkel een nieuw logo en website voor Qbird.

Inzicht

Maak gebruik van de volgende inhoudelijke ingrediënten:

1.     half spin rotation, spin-up/ down, möbius met omklappen van warden.

2.     spooky network and connections (animerende binnenkant logo)

3.     flying qubit technologie (vandaar het vogeltje)

4.     centraal punt waardoor data stroom (uitwisseling) veilig tot stand kan komen (versus end to end versleuteling) daar waar de lijnen elkaar kruisen.

5.     entanglement.

6.     groen als kleur (schakelt naar veiligheid).

7.     beweging om flow van data te laten zien (versus statisch logo).

Oplossing

Under construction.

Resultaat

Under construction.

Orange Quantum System

Merk- en design apk

Aanscherpen merkconcept & updaten huisstijl

Opdracht

Op basis van de output van de aangescherpte merkstrategie, ontwikkelen van een merkconcept. Op basis daarvan verkennen van de mogelijkheden voor het eigentijdser maken van het logo.

Inzicht

Er is veel gedegen onderzoek gedaan en er zijn veel merkstukken, maar voor niet marketeers is de koers lastig te interpreteren, inspireren de stukken niet echt en geven ze in de operatie te weinig richting. Daarnaast lijkt het huidig logo meer te schakelen naar de fossiele tijd dan naar deep-tech modernisme.

Oplossing

In een co-creatief proces met TU Delft haar designers, animatoren en art directors doorontwikkelen logo en huisstijl.

Resultaat

Scherp, (voor iedereen) begrijpelijk en richtinggevend merkkompas. Meerder valide richtingen voor updaten logo en visuele identiteit.

Quantware

Strategische integratie

Aanscherpen gezamenlijke positionering en propositie.

Opdracht

Bepaal de benefit van een samenwerkingsverband tussen vijf gespecialiseerde leveranciers van quantum componenten van quantum computers. Geef advies hoe dit samenwerkingsverband het beste genoemd kan worden.

Inzicht

Betere integratie van ‘off-the-shelf’ components levert een sneller productieproces op voor klanten die een quantumcomputer willen bouwen.

Oplossing

De naam consortium gekozen om gevoel van omvang en professionele integratie te versterken.

Resultaat

Webpagina ontwikkeld (design & copy) waar voor klanten de benefits en de naam helder tot uiting komen.

Quantum Delft

Quantum Delft

Geef het design inhoud voor wetenschappers door te putten uit kwantumfysica.

Opdracht

Visuele identiteit ontwikkelen en doorvertalen naar alle mogelijk denkbare middelen.

Inzicht

Geef het design inhoud voor wetenschappers door te putten uit kwantumfysica.

Oplossing

Bij ontwikkelen logodesign, toepassen van 3 quantum-principes: verstrengeling, superpositie en lineaire wiskunde.

Ontwikkelen van flexibele set van design iconics waarmee de klant makkelijk zelf communicatie kan maken die opvalt, snel herkend wordt en tegelijkertijd ook nog de gewenste betekenissen ‘uitzenden’ in alle media.

Resultaat

Snelle omarming in een wetenschappelijke omgeving die kritisch staat ten opzichte van marketingcommunicatie. Logo en huisstijl vastgelegd in brand book. 

Quantum Delta Nederland

Quantum Delta Nederland

Visuele merkidentiteit ontwikkelen

Opdracht

Visuele identiteit ontwikkelen en doorvertalen naar alle mogelijk denkbare middelen. Daarnaast ondersteunen binnenhalen funding.  

Inzicht

Quantum Delta Nederland moet het Silicon Valley van quantumtechnologie en expertise worden. De Nederlandse mentaliteit, bundeling van expertises en goede voorzieningen zijn hierbij de belangrijkste ingrediënten.  

Oplossing

Ecosysteem en Nederlandse mentaliteit versterken door tulp als symbool te nemen. Een organisch, menselijk symbool in een technologiewereld die wordt gedomineerd door kil, mechanisch design. Doorvertaald naar alle mogelijk denkbare middelen.

Resultaat

615 miljoen euro funding in 2021.

TU Delft Campus

Baanbrekende technologische merkidentiteit

Creëren van een merkidentiteit

Opdracht

Vertalen aangescherpte merkstrategie naar visuele identiteit.

Inzicht

Na een eerste verkenning werd al snel duidelijk dat voor het doelmatige activeren van de aangescherpte strategie er een compleet nieuw look&feel moest komen.

Oplossing

Er werd een merkidentiteit ontwikkeld gebaseerd op het feit dat TU Delft Campus er van overtuigd is dat baanbrekende technologische oplossingen het snelste van de grond komen door de innige samenwerking tussen deep tech techneuten en mensen met een ondernemende geest.

Resultaat

Vertalen van (door mede door 37Celsius ontwikkelde) strategie naar visueel format (deep tech, deep team) bestaande uit o.a. een nieuw logo, typografie, kleur, stijl. Deze vertaalt naar 1001 zowel on- als offline middelen waaronder (complete re-design) magazine.

Insite Security

Merkfusie

Advisering merkportfolio, ontwikkelen nieuwe merkidentiteit en naam, aansturing ontwikkeling visuele identiteit.

Opdracht

Ontwikkel een merkstrategie voor Insite security, een bedrijf dat diverse diensten levert op het gebied van digitale beveiliging en onlangs IT sec heeft gekocht.

Inzicht

Na een eerste verkenning werd snel duidelijk dat het niet zoveel zin heeft om twee merknamen in de lucht te houden, die ook nog eens vrij matige, weinigzeggende merknamen zijn.

Oplossing

Er werd een merkidentiteit ontwikkeld gebaseerd op het feit dat de bedrijven nieuwe platforms en systemen aan het bouwen zijn die klanten meer controle geven over hun beveiliging en waarbij gebruik wordt gemaakt van state of the art technologie, zoals zelflerende algoritmes en Watson-achtige principes.

Resultaat

Brandbook met merkessentie, merkpersoonlijkheid, functionele waarden, stijlwaarden en richtinggevende voorbeelden van mogelijke doorvertalingen en uitwerkingen.
Nieuwe merknaam die past bij de nieuwe strategie: Qbit, een begrip uit de kwantumfysica waarbij 0 en 1 beide tegelijk waar zijn.
Begeleiding cliënt bij het ontwikkelen van Identity Design (Clever Franke).

Risk iT Services

Scale up

Aanscherpen positionering en doorgroeistrategie

Opdracht

Helpen expliciet maken wat de kracht van de organisatie is die ten grondslag ligt aan het huidig succes van de organisatie en deze verankeren om focus te creëren voor verdere gerichte groei.

Inzicht

Risk It Services wordt door de markt gezien als de Gordon Ramsay van de Cyber Security retail keuken.

Oplossing

Een vanuit de kracht van de organisatie aanscherpte rol en positionering met brute domein- en productfocus. Ontwikkeld in een aantal inspirerende scrum-sessies. Deze vervolgens vertaalt naar strakke PMC’s en compleet nieuwe (visuele)merkidentiteit.

Resultaat

Een bescheiden bijdrage aan de double digit growth binnen de nieuwe focus. Al meerdere jaren op rij.

Ordina

Intelligente daadkracht

Ontwikkelen design- en communicatieformat na faciliteren van een  herpositioneringstraject. 

Opdracht (een bsur case)

De grootste beperking voor verdere groei was de relatief lage voorkeur voor Ordina als werkgever onder (potentieel) talent. Profileer Ordina als aantrekkelijke werkgever en daarnaast als automatiseerder met een duidelijk profiel.

Inzicht

Werkzoekenden percipieerden Ordina als een wat degelijk merk. Solid, but boring. Onder potentiële klanten was het merkbeeld weinig gedifferentieerd. Een generalist die iets met automatisering doet.

Oplossing

Ordina profileren als frisse leverancier van toegepaste business-oplossingen (op een specifiek aantal domeinen), die kennis omzet in toepassingen waar klanten echt iets mee kunnen en aan hebben. Met een mentaliteit van ‘hersens uit de mouwen steken’.

Resultaat

Gedynamiseerde positionering. Deze doorvertaald naar een door de medewerkers zelf eenvoudig te vertalen design- en communicatieformat. Vervolgens uitgewerkt naar alle denkbare communicatiedragers. Kaders schrijven voor vertaling merkidentiteit naar belangrijkste betekenisgevers (waaronder product en herinrichting pand).

Pand is volledig ingericht op basis nieuw ontwikkelde positionering en huisstijl wordt tot op de dag van vandaag nog gebruikt. De mediacampagne gericht op de arbeidsmarkt is ingetrokken i.v.m. toen tegenvallende te presenteren cijfers van de aandeelhouders (2006). De effectiviteit van de ontwikkelde campagne is ons daarom onbekend.

TUD

Merkconcept en logo apk

Strategie vertalen naar merkconcept. Revitaliseren bestaande logo en identity design.

Opdracht

Ontwikkel merkconcept, op basis van de (in co-creatie met 37Celsius) recent aangescherpte merkstrategie. In het verlengde hiervan, revitalisering van het logo.

Inzicht

TUD heeft veel merkonderzoek gedaan en er zijn veel merkstrategische rapporten. Echter voor ‘niet marketeers’ is het lastig de consequenties van de merkstrategie te begrijpen en hier in het verlengde van naar te handelen. Daarnaast schakelt het huidige logo eerder naar de fossiele tijd dan naar deep-tech.

Oplossing

Ontwikkelen inspirerend en richtinggevend merkconcept. En in het verlengde hiervan samen met de lead design, beeld en animation ontwikkelen van opties voor modernisering van het logo en de huisstijl. 

Resultaat

Merkconcept dat focus geeft aan strategie, ook voor ‘niet marketeers’ begrijpelijk is en praktisch richting geeft aan alle merkmanifestaties die er toe doen. Daarnaast, gebaseerd op het nieuwe merkconcept een logo wat weer jaren mee kan.