Orange Quantum System

Scale up

Aanscherpen positionering en doorgroeistrategie

Opdracht

Plaats tekst hier.

Inzicht

Alleen kom je ver, door je samen als een club van deelspecialsten te profileren kom je verder.

Oplossing

De losse bedrijven samen te profileren als een ‘Consortium’ en daar de voordelen van te communiceren voor de eindgebruiker. Daarnaast het designen van de iconen en ontwikkelen van een kort verklarende descriptor. 

Resultaat

Overtuigend pitchverhaal. 

Quantware

Strategische integratie

Aanscherpen positionering en doorgroeistrategie.

Opdracht

Bepaal de benefit van een samenwerkingsverband tussen vijf gespecialiseerde leveranciers van quantum componenten van quantum computers. Geef advies hoe dit samenwerkingsverband het beste genoemd kan worden.

Inzicht

Betere integratie van ‘off-the-shelf’ components levert een sneller productieproces op voor klanten die een quantumcomputer willen bouwen.

Oplossing

De naam consortium gekozen om gevoel van omvang en professionele integratie te versterken.

Resultaat

Website ontwikkeld (design & copy) waar voor klanten de benefits en de naam helder tot uiting komen.

Quantum Delft

Quantum Delft

Geef het design inhoud voor wetenschappers door te putten uit kwantumfysica.

Opdracht

Visuele identiteit ontwikkelen en doorvertalen naar alle mogelijk denkbare middelen.

Inzicht

Geef het design inhoud voor wetenschappers door te putten uit kwantumfysica.

Oplossing

Bij ontwikkelen logodesign, toepassen van 3 quantum-principes: verstrengeling, superpositie en lineaire wiskunde.

Ontwikkelen van flexibele set van design iconics waarmee de klant makkelijk zelf communicatie kan maken die opvalt, snel herkend wordt en tegelijkertijd ook nog de gewenste betekenissen ‘uitzenden’ in alle media.

Resultaat

Snelle omarming in een wetenschappelijke omgeving die kritisch staat ten opzichte van marketingcommunicatie. Logo en huisstijl vastgelegd in brand book. 

Quantum Delta Nederland

Quantum Delta Nederland

Visuele merkidentiteit ontwikkelen

Opdracht

Visuele identiteit ontwikkelen en doorvertalen naar alle mogelijk denkbare middelen. Daarnaast ondersteunen binnenhalen funding.  

Inzicht

Quantum Delta Nederland moet het Silicon Valley van quantumtechnologie en expertise worden. De Nederlandse mentaliteit, bundeling van expertises en goede voorzieningen zijn hierbij de belangrijkste ingrediënten.  

Oplossing

Ecosysteem en Nederlandse mentaliteit versterken door tulp als symbool te nemen. Een organisch, menselijk symbool in een technologiewereld die wordt gedomineerd door kil, mechanisch design. Doorvertaald naar alle mogelijk denkbare middelen.

Resultaat

615 miljoen euro funding in 2021.

TU Delft Campus

Baanbrekende technologische merkidentiteit

Creëren van een merkidentiteit

Opdracht

Vertalen aangescherpte merkstrategie naar visuele identiteit.

Inzicht

Na een eerste verkenning werd al snel duidelijk dat voor het doelmatige activeren van de aangescherpte strategie er een compleet nieuw look&feel moest komen.

Oplossing

Er werd een merkidentiteit ontwikkeld gebaseerd op het feit dat TU Delft Campus er van overtuigd is dat baanbrekende technologische oplossingen het snelste van de grond komen door de innige samenwerking tussen deep tech techneuten en mensen met een ondernemende geest.

Resultaat

Vertalen van (door mede door 37Celsius ontwikkelde) strategie naar visueel format (deep tech, deep team) bestaande uit o.a. een nieuw logo, typografie, kleur, stijl. Deze vertaalt naar 1001 zowel on- als offline middelen waaronder (complete re-design) magazine.

Insite Security

Merkfusie

Advisering merkportfolio, ontwikkelen nieuwe merkidentiteit en naam, aansturing ontwikkeling visuele identiteit.

Opdracht

Ontwikkel een merkstrategie voor Insite security, een bedrijf dat diverse diensten levert op het gebied van digitale beveiliging en onlangs IT sec heeft gekocht.

Inzicht

Na een eerste verkenning werd snel duidelijk dat het niet zoveel zin heeft om twee merknamen in de lucht te houden, die ook nog eens vrij matige, weinigzeggende merknamen zijn.

Oplossing

Er werd een merkidentiteit ontwikkeld gebaseerd op het feit dat de bedrijven nieuwe platforms en systemen aan het bouwen zijn die klanten meer controle geven over hun beveiliging en waarbij gebruik wordt gemaakt van state of the art technologie, zoals zelflerende algoritmes en Watson-achtige principes.

Resultaat

Brandbook met merkessentie, merkpersoonlijkheid, functionele waarden, stijlwaarden en richtinggevende voorbeelden van mogelijke doorvertalingen en uitwerkingen.
Nieuwe merknaam die past bij de nieuwe strategie: Qbit, een begrip uit de kwantumfysica waarbij 0 en 1 beide tegelijk waar zijn.
Begeleiding cliënt bij het ontwikkelen van Identity Design (Clever Franke).

Risk iT Services

Scale up

Aanscherpen positionering en doorgroeistrategie

Opdracht

Helpen expliciet maken wat de kracht van de organisatie is die ten grondslag ligt aan het huidig succes van de organisatie en deze verankeren om focus te creëren voor verdere gerichte groei.

Inzicht

Risk It Services wordt door de markt gezien als de Gordon Ramsay van de Cyber Security retail keuken.

Oplossing

Een vanuit de kracht van de organisatie aanscherpte rol en positionering met brute domein- en productfocus. Ontwikkeld in een aantal inspirerende scrum-sessies. Deze vervolgens vertaalt naar strakke PMC’s en compleet nieuwe (visuele)merkidentiteit.

Resultaat

Een bescheiden bijdrage aan de double digit growth binnen de nieuwe focus. Al meerdere jaren op rij.

Ordina

Intelligente daadkracht

Ontwikkelen design- en communicatieformat na faciliteren van een  herpositioneringstraject. 

Opdracht (een bsur case)

De grootste beperking voor verdere groei was de relatief lage voorkeur voor Ordina als werkgever onder (potentieel) talent. Profileer Ordina als aantrekkelijke werkgever en daarnaast als automatiseerder met een duidelijk profiel.

Inzicht

Werkzoekenden percipieerden Ordina als een wat degelijk merk. Solid, but boring. Onder potentiële klanten was het merkbeeld weinig gedifferentieerd. Een generalist die iets met automatisering doet.

Oplossing

Ordina profileren als frisse leverancier van toegepaste business-oplossingen (op een specifiek aantal domeinen), die kennis omzet in toepassingen waar klanten echt iets mee kunnen en aan hebben. Met een mentaliteit van ‘hersens uit de mouwen steken’.

Resultaat

Gedynamiseerde positionering. Deze doorvertaald naar een door de medewerkers zelf eenvoudig te vertalen design- en communicatieformat. Vervolgens uitgewerkt naar alle denkbare communicatiedragers. Kaders schrijven voor vertaling merkidentiteit naar belangrijkste betekenisgevers (waaronder product en herinrichting pand).

Pand is volledig ingericht op basis nieuw ontwikkelde positionering en huisstijl wordt tot op de dag van vandaag nog gebruikt. De mediacampagne gericht op de arbeidsmarkt is ingetrokken i.v.m. toen tegenvallende te presenteren cijfers van de aandeelhouders (2006). De effectiviteit van de ontwikkelde campagne is ons daarom onbekend.

USG

De club van het echte werk

Aanscherpen positionering en merkidentiteit

Opdracht

In een redelijk ongedifferentieerde uitzendmarkt wilde Creyf’s meer focus aanbrengen om zich zo scherper te kunnen profileren naar haar stakeholders. 

Inzicht

De onderkant van de markt mist een merk waar je trots op kunt zijn. Uit onderzoek bleek dat nu juist hier haar kracht lag (“bij Creyf’s weten ze tenminste het verschil tussen een zandschepper en een grindschepper”).

Oplossing

Maak van Creyf’s een typische volksclub á  la Feyenoord.

Resultaat

Intern: trotse en gemotiveerde medewerkers.       Extern: vier jaar op rij ‘Uitzendbureau van het jaar’.

Hofmeier

Samen meer bereiken

Ontwikkelen merk-, design- en communicatieformat na faciliteren van herpositioneringstraject. 

Opdracht

Meedenken over innovatie businessmodel met als doel duurzaam autonome groei.

Inzicht

Door de veranderende en breder wordende rol van de CFO heeft zij behoefte aan een sparringspartner met specifiek verstand van haar specifieke zaken. 

Oplossing

Hofmeier profileren als betrokken business partner met echte sectorexpertise. 

Deze positionering vastgelegd in scherp richtinggevend en praktisch toepasbare brand navigator. Vervolgens doorvertaald naar consequenties voor de organisatie, nieuwe producten en marketing&sales. 

Resultaat

Een concreet nieuw ingevoerd product, nieuw identity- en communicatieformat dat zich door de verschillende sectoren makkelijk en actueel laat vertalen naar voor de verschillende sectoren relevante boodschappen.

Dubbel digit growth in Hofmeier haar grootste sector.