TU Delft Campus

Baanbrekende technologische merkidentiteit

Creëren van een merkidentiteit

Opdracht

Vertalen aangescherpte merkstrategie naar visuele identiteit.

Inzicht

Na een eerste verkenning werd al snel duidelijk dat voor het doelmatige activeren van de aangescherpte strategie er een compleet nieuw look&feel moest komen.

Oplossing

Er werd een merkidentiteit ontwikkeld gebaseerd op het feit dat TU Delft Campus er van overtuigd is dat baanbrekende technologische oplossingen het snelste van de grond komen door de innige samenwerking tussen deep tech techneuten en mensen met een ondernemende geest.

Resultaat

Vertalen van (door mede door 37Celcius ontwikkelde) strategie naar visueel format (deep tech, deep team) bestaande uit o.a. een nieuw logo, typografie, kleur, stijl. Deze vertaalt naar 1001 zowel on- als offline middelen waaronder (complete re-design) magazine.

Insite Security

Merkfusie

Advisering merkportfolio, ontwikkelen nieuwe merkidentiteit en naam, aansturing ontwikkeling visuele identiteit.

Opdracht

Ontwikkel een merkstrategie voor Insite security, een bedrijf dat diverse diensten levert op het gebied van digitale beveiliging en onlangs IT sec heeft gekocht.

Inzicht

Na een eerste verkenning werd snel duidelijk dat het niet zoveel zin heeft om twee merknamen in de lucht te houden, die ook nog eens vrij matige, weinigzeggende merknamen zijn.

Oplossing

Er werd een merkidentiteit ontwikkeld gebaseerd op het feit dat de bedrijven nieuwe platforms en systemen aan het bouwen zijn die klanten meer controle geven over hun beveiliging en waarbij gebruik wordt gemaakt van state of the art technologie, zoals zelflerende algoritmes en Watson-achtige principes.

Resultaat

Brandbook met merkessentie, merkpersoonlijkheid, functionele waarden, stijlwaarden en richtinggevende voorbeelden van mogelijke doorvertalingen en uitwerkingen.
Nieuwe merknaam die past bij de nieuwe strategie: Qbit, een begrip uit de kwantumfysica waarbij 0 en 1 beide tegelijk waar zijn.
Begeleiding cliënt bij het ontwikkelen van Identity Design (Clever Franke).

Risk iT Services

Scale up

Aanscherpen positionering en doorgroeistrategie

Opdracht

Helpen expliciet maken wat de kracht van de organisatie is die ten grondslag ligt aan het huidig succes van de organisatie en deze verankeren om focus te creëren voor verdere gerichte groei.

Inzicht

Risk It Services wordt door de markt gezien als de Gordon Ramsay van de Cyber Security retail keuken.

Oplossing

Een vanuit de kracht van de organisatie aanscherpte rol en positionering met brute domein- en productfocus. Ontwikkeld in een aantal inspirerende scrum-sessies. Deze vervolgens vertaalt naar strakke PMC’s en compleet nieuwe (visuele)merkidentiteit.

Resultaat

Een bescheiden bijdrage aan de double digit growth binnen de nieuwe focus. Al meerdere jaren op rij.

Ordina

Intelligente daadkracht

Ontwikkelen design- en communicatieformat na faciliteren van een  herpositioneringstraject. 

Opdracht (een bsur case)

De grootste beperking voor verdere groei was de relatief lage voorkeur voor Ordina als werkgever onder (potentieel) talent. Profileer Ordina als aantrekkelijke werkgever en daarnaast als automatiseerder met een duidelijk profiel.

Inzicht

Werkzoekenden percipieerden Ordina als een wat degelijk merk. Solid, but boring. Onder potentiële klanten was het merkbeeld weinig gedifferentieerd. Een generalist die iets met automatisering doet.

Oplossing

Ordina profileren als frisse leverancier van toegepaste business-oplossingen (op een specifiek aantal domeinen), die kennis omzet in toepassingen waar klanten echt iets mee kunnen en aan hebben. Met een mentaliteit van ‘hersens uit de mouwen steken’.

Resultaat

Gedynamiseerde positionering. Deze doorvertaald naar een door de medewerkers zelf eenvoudig te vertalen design- en communicatieformat. Vervolgens uitgewerkt naar alle denkbare communicatiedragers. Kaders schrijven voor vertaling merkidentiteit naar belangrijkste betekenisgevers (waaronder product en herinrichting pand).

Pand is volledig ingericht op basis nieuw ontwikkelde positionering en huisstijl wordt tot op de dag van vandaag nog gebruikt. De mediacampagne gericht op de arbeidsmarkt is ingetrokken i.v.m. toen tegenvallende te presenteren cijfers van de aandeelhouders (2006). De effectiviteit van de ontwikkelde campagne is ons daarom onbekend.

USG

De club van het echte werk

Aanscherpen positionering en merkidentiteit

Opdracht

In een redelijk ongedifferentieerde uitzendmarkt wilde Creyf’s meer focus aanbrengen om zich zo scherper te kunnen profileren naar haar stakeholders. 

Inzicht

De onderkant van de markt mist een merk waar je trots op kunt zijn. Uit onderzoek bleek dat nu juist hier haar kracht lag (“bij Creyf’s weten ze tenminste het verschil tussen een zandschepper en een grindschepper”).

Oplossing

Maak van Creyf’s een typische volksclub á  la Feyenoord.

Resultaat

Intern: trotse en gemotiveerde medewerkers.       Extern: vier jaar op rij ‘Uitzendbureau van het jaar’.

Hofmeier

Samen meer bereiken

Ontwikkelen merk-, design- en communicatieformat na faciliteren van herpositioneringstraject. 

Opdracht

Meedenken over innovatie businessmodel met als doel duurzaam autonome groei.

Inzicht

Door de veranderende en breder wordende rol van de CFO heeft zij behoefte aan een sparringspartner met specifiek verstand van haar specifieke zaken. 

Oplossing

Hofmeier profileren als betrokken business partner met echte sectorexpertise. 

Deze positionering vastgelegd in scherp richtinggevend en praktisch toepasbare brand navigator. Vervolgens doorvertaald naar consequenties voor de organisatie, nieuwe producten en marketing&sales. 

Resultaat

Een concreet nieuw ingevoerd product, nieuw identity- en communicatieformat dat zich door de verschillende sectoren makkelijk en actueel laat vertalen naar voor de verschillende sectoren relevante boodschappen.

Dubbel digit growth in Hofmeier haar grootste sector.

EY

Brand scenario's

In kaart brengen opties aanscherping positionering

Opdracht (een bsur case)

Verken, vanuit de kracht van de organisatie, verschillende opties voor het aanscherpen van de positionering en merkidentiteit.

Inzicht

Ernst & Young wordt aan de buitenkant meer als grijs pak gepercipieerd dan dat het aan de binnenkant is.

Oplossing

Laat zien dat Ernst & Young op creatieve wijze omgaat met hedendaagse managementproblemen.

Resultaat

Verschillende positioneringsopties in kaart gebracht en uitgewerkt naar consequenties voor: cultuur, persona, stijl, product, belofte, marketingcommunicatie.

Running Finance

De personal finance coach

Ontwikkelen designformat na het oplossen van een portfoliovraagstuk en positioneringstraject

Opdracht

Voor externe stakeholders duidelijkheid creëren in de onderverdeling van de huidige activiteiten van de Running Group. In het verlengde daarvan ontwikkelen positionering Running Finance. Deze vervolgens vertalen naar identity design.

Inzicht

De beoogde doelgroep heeft behoefte aan de combinatie van kennis én echte pro-activiteit in de dienstverlening. Zij ziet daarbij drie duidelijk verschillende clusters in het dienstenaanbod.

Oplossing

Een snelkookproces bestaande uit vijf leuke, inspirerende workshops om snel tot resultaat te komen.

Resultaat

Logische portfolio en architectuur waarmee het gewenste gedeelte van de markt is afgedekt en de merken elkaar niet kannibaliseren.

Duidelijke profilering voor de hoofdactiviteiten vertaald naar huisstijl met eenheid in de verscheidenheid van de verschillende labels.

Voor het merk Running Finance een relevante, geloofwaardige en onderscheidende positionering ontwikkeld. Deze vastgelegd in een brand navigator die scherp richting geeft, begrijpelijk is en praktisch te vertalen is naar organisatie, te ontwikkelen proposities en marketingactiviteiten.

 

Campina

Zest for living

Aanscherpen merkidentiteit op basis van o.a. lokaal onderzoek en deze vastleggen in merkkompas voor verschillende submerken op verschillende markten waaronder Polen, Saudi Arabië, Iran, Duitsland.

Optiwel

Optimel

Ontwikkelen internationale merkpositioneringing en deze vastleggen in Brand Book

Opdracht

Ontwikkel internationale merkpositionering voor Optiwell om in te spelen op de gezondheidstrend en Campina verder te profileren als organisatie die bijdraagt aan een gezonde lijfstijl.

Inzicht

?

Oplossing

?

Resultaat

Campina versterkte in 2007 haar reputatie als vernieuwer van natuurlijke, op zuivel gebaseerde producten die passen bij
een gezonde leefstijl (health & wellness). Met Campina Optimel/Optiwell
(drinkyoghurts, yoghurts, kwark en pudding/vla met een verlaagde
calorie-inname).

In Nederland was Campina voor het zesde achtereenvolgende jaar het
favoriete merk in de supermarkten, mede dankzij haar gezondheidsconcepten. Er
werden aanzienlijk meer Campina Optimel-producten geconsumeerd dan in 2006.
In Duitsland was
Optiwell Control niet alleen de best verkopende introductie in het
zuivelschap, maar zelfs in de gehele Duitse handel.