Ariane Inden

Ariane van dichtbij

Ontwikkelen social media format om op makkelijk en relevante manier de relatie met lokale cliënten uit te bouwen.

Opdracht

Naast de landelijke media-aandacht is er vanuit de franchisenemers de behoefte om aanvullend ook relaties aan te gaan en te onderhouden met de lokale doelgroep. Brand Happening is gevraagd mee te denken over de invulling hiervan.

Ontwikkelen van een PR-format en draaiboek voor de opening van nieuwe flagship stores.

Inzicht

Franchisenemers investeren het liefst zo veel mogelijk tijd in de vorm van aandacht voor hun cliënten. Daarnaast kennen ze niet altijd alle wegen om hun doelgroep effectief te bereiken en ervaren ze de ontwikkeling van communicatiemiddelen als complex, duur en tijdrovend.

Oplossing

Een Facebook-format met jaarplanner voorzien van onderwerpen, waarmee de lokale franchisenemers makkelijk en relevant actueel aanwezig kunnen zijn op sociaal media om hun relatie met hun lokale volggroep uit te bouwen. 

Resultaat

Groeiende volggroep op Facebook.

Activeren PR-format bij opening van een flagship store resulterende in free publicity in diverse kranten en op TV.